12 Ιουλίου 2011

Συναινετικό διαζύγιο

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συμφωνούν από κοινού για τη λύση της μεταξύ τους έγγαμης συμβίωσης. Έτσι, κατατίθεται αίτηση διαζυγίου στο δικαστήριο, το οποίο ουσιαστικά επικυρώνει την κοινή απόφαση των συζύγων για λύση του γάμου. Απαραίτητη προϋπόθεση καταθέσεως αιτήσεως συναινετικού διαζυγίου είναι να έχει συμπληρωθεί ένα έτος από την σύναψη του γάμου. Η δικαστική απόφαση που λύνει τον γάμο εκδίδεται μετά από δύο συζητήσεις ενώπιον του δικαστηρίου, που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος περίσκεψης των συζύγων προτού αποφασίσουν την οριστική λύση του γάμου τους. Διαβάστε τις προϋποθέσεις έκδοσης συναινετικού διαζυγίου εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου