13 Ιουλίου 2011

"Διαζύγιο με αντιδικία" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή

Στο διαζύγιο με αντιδικία ή κατ’ αντιδικία διαζύγιο, είτε ένας από τους συζύγους είτε και
οι δύο επικαλούνται κάποια αιτία πρόκλησης κλονισμού του μεταξύ τους γάμου και ζητούν τη λύση του. Οι σύζυγοι επικαλούνται ένα ή και περισσότερα πραγματικά περιστατικά τα οποία καθιστούν την συμβίωση αφόρητη. Απαιτείται δηλαδή ισχυρός κλονισμός στις συζυγικές σχέσεις.

Άλλος λόγος έκδοσης απόφασης διαζυγίου με αντιδικία αποτελεί η διετής διάσταση, δηλαδή, η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης με την οικειοθελή ή βίαιη απομάκρυνση του ενός από τους συζύγους από την κοινή τους στέγη. Έτσι γίνεται επίκληση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης προ διετίας.

Περαιτέρω, στη νομοθεσία διαζυγίου υπάρχουν διάφορα μαχητά τεκμήρια κλονισμού του γάμου, δηλαδή, αιτίες διαζυγίου που όμως επιδέχονται ανταπόδειξης, όπως για παράδειγμα, μπορεί ο ένας σύζυγος να επικαλεστεί εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης, ενώ ο άλλος σύζυγος να αντιτείνει ότι η εγκατάλειψη ήταν συνέπεια της βίαιης συμπεριφοράς του άλλου. Στο νόμο παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες συμπεριφορές που συνιστούν κλονισμό του γάμου. Τέτοιες συμπεριφορές είναι η εγκατάλειψη, η διγαμία, η μοιχεία, η επιβουλή της ζωής του άλλου.

Αιτίες διαζυγίου, όπως για παράδειγμα η εγκατάλειψη, μπορούν να έχουν κάποια βαρύτητα στην περίπτωση διεκδίκησης διατροφής. Δεν επηρεάζονται όμως ούτε το δικαίωμα συμμετοχής στα αποκτήματα, ούτε το δικαίωμα της επικοινωνίας με τα τέκνα. 

Γεώργιος Γκαντής
Δικηγόρος

http://e-attorney.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου