6 Ιουλίου 2011

Οι προϋποθέσεις έκδοσης συναινετικού διαζυγίου

Οι προϋποθέσεις για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο εάν το ζευγάρι είναι άτεκνο είναι οι παρακάτω:

  • Η διάρκεια του γάμου πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους πριν από την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου.
  • Η ύπαρξη συμφωνίας των συζύγων, η οποία  δηλώνεται ενώπιον του δικαστηρίου είτε αυτοπρόσωπα είτε με ειδικό πληρεξούσιο (που πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την συνεδρίαση του δικαστηρίου) σε δύο συνεδριάσεις.  που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες. Σε περίπτωση που παρέλθουν δύο χρόνια από την πρώτη συνεδρίαση, οι δηλώσεις των συζύγων παύουν να ισχύουν.
Εάν το ζευγάρι έχει παιδιά, εκτός από τα παραπάνω, ακόμη μία προϋπόθεση είναι απαραίτητη. Έτσι για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου πρέπει να προσκομίζεται στο δικαστήριο έγγραφη συμφωνία των συζύγων, βάσει της οποίας θα ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων και η επικοινωνία με αυτά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου