1 Ιουλίου 2011

"Σε περίπτωση που η μητέρα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, η επιμέλεια του τέκνου ανατίθεται στον πατέρα" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή

Από το πλέγμα διατάξεων του αστικού κώδικα  (άρθρα 1510-1514) προκύπτει ότι βασικό κριτήριο για την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου στον ένα από τους γονείς του είναι το συμφέρον του
τέκνου, σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και γενικά κάθε είδους συμφέρον. Ακόμη, επιβάλλεται στο Δικαστήριο, για τη λήψη της αποφάσεώς του, ο σεβασμός της ισότητας μεταξύ των γονέων χωρίς διακρίσεις, εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προελεύσεως ή της περιουσίας. Οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελμα, η πνευματική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μέσα στα πλαίσια της λογικής και ορθολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων των νέων, η σταθερότητα των  συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβάνονται στα κριτήρια προσδιορισμού του συμφέροντος του τέκνου. Αυτό δε ισχύει ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των γονέων, ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, εκτός εάν η συμπεριφορά του υπαιτίου  έχει επιδράσει και στην άσκηση της γονικής μέριμνας - επιμέλειας, ώστε να ανακύπτει αντίθεση στο συμφέρον του τέκνου, λόγω της εκτάσεως και της βαρύτητας της συμπεριφοράς του αυτής, δηλωτικής της δομής του χαρακτήρα του και της εν γένει προσωπικότητας του, έτσι ώστε και έναντι του τέκνου να αναμένεται από αυτόν η τήρηση της ίδιας συμπεριφοράς. Έτσι σε περίπτωση που η μητέρα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, μετά και την λήψη της γνώμης του ανήλικου τέκνου από το δικαστήριο, η επιμέλεια του τέκνου ανατίθεται στον πατέρα. Αυτά έκρινε το Εφετείο Θράκης με την υπ’ αριθμό 146/2011 (δημ. ΝΟΜΟΣ) απόφαση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου