11 Ιουλίου 2011

Για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου απαιτείται δικαστική απόφαση.

Από τη διάταξη περί συναινετικού διαζυγίου (άρθρο 1441 του αστικού κώδικα) προκύπτει
ότι μόνη η συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους, δεν επιφέρει τη λύση αυτού, για την οποία απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης. Η συμφωνία των συζύγων φέρει τον χαρακτήρα ειδικού λόγου διαζυγίου,η συνδρομή του οποίου είναι απαραίτητη για τη λύση του γάμου με δικαστική απόφαση.
Συνεπώς, η συμφωνία για τη λύση του γάμου που αποτελεί ιδιόμορφη σύμβασηη οποία δεσμεύει αμφότερους τους συζύγους να δηλώσουν στο δικαστήριο τη συναίνεση τους, υπόκειται σε προσβολή από καθένα από τους συμβληθέντες συζύγους, για ελαττώματα της βουλήσεως, μέχρι όμως να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση που απαγγέλλει τη λύση του γάμου, αφού, μετά το αμετάκλητο αυτής, από την απόφαση αυτή παράγεται δεδικασμένο, που καλύπτει όλα τα ελαττώματα αυτά, με την τελεσίδικη δικαστική κρίση.  

Προσβολή της απόφασης με ένδικα μέσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου