30 Απριλίου 2012

«ΔΙΑΖΥΓΙΟ - ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ» του δικηγορου θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή


Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για να λυθεί αμετάκλητα ένας γάμος πρέπει υποχρεωτικά να εκδοθεί δικαστική απόφαση. Συγκεκριμένα υφίστανται δύο διαφορετικές περιπτώσεις έκδοσης διαζυγίου, πρώτη, το συναινετικό διαζύγιο και δεύτερη το διαζύγιο με αντιδικία.  


Συναινετικό διαζύγιο

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συμφωνούν από κοινού για τη λύση του γάμου τους. Έτσι, κατατίθεται αίτηση διαζυγίου στο δικαστήριο, το οποίο ουσιαστικά επικυρώνει την κοινή απόφαση των συζύγων για λύση του γάμου. Απαραίτητη προϋπόθεση καταθέσεως αιτήσεως συναινετικου διαζυγιου είναι να έχουν συμπληρωθεί έξι μήνες από την σύναψη του γάμου. Με τον νεο νομο 4055/2012 η δικαστική απόφαση που λύνει τον γάμο εκδίδεται πλεον μετά από μία συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου. 


Διαζύγιο με αντιδικία

Στο διαζύγιο με αντιδικία ή κατ’ αντιδικία διαζύγιο, είτε ο ένας από τους συζύγους είτε και οι δύο επικαλούνται κάποια αιτία πρόκλησης κλονισμού του μεταξύ τους γάμου και ζητούν τη λύση του. Οι σύζυγοι επικαλούνται ένα ή και περισσότερα πραγματικά περιστατικά τα οποία καθιστούν την συμβίωση αφόρητη. Απαιτείται δηλαδή η ύπαρξη ισχυρού κλονισμού στις συζυγικές σχέσεις.

Άλλος λόγος έκδοσης απόφασης διαζυγίου με αντιδικία αποτελεί η διετής διάσταση, δηλαδή, η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης με την οικειοθελή ή βίαιη απομάκρυνση του ενός από τους συζύγους από την κοινή τους στέγη. Έτσι γίνεται επίκληση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης προ διετίας.

Περαιτέρω, κατά την νομοθεσία διαζυγίου υπάρχουν διάφορα μαχητά τεκμήρια κλονισμού του γάμου, δηλαδή, αιτίες διαζυγίου που όμως επιδέχονται ανταπόδειξης, όπως για παράδειγμα, μπορεί ο ένας σύζυγος να επικαλεστεί εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης, ενώ αντίθετα ο άλλος σύζυγος να αντιτείνει ότι η εγκατάλειψη ήταν συνέπεια της βίαιης συμπεριφοράς του άλλου. Στο νόμο παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες συμπεριφορές που συνιστούν ισχυρό κλονισμό του γάμου. Τέτοιες συμπεριφορές είναι η εγκατάλειψη, η διγαμία, η μοιχεία, η επιβουλή της ζωής του άλλου.

Αιτίες διαζυγίου, όπως για παράδειγμα η εγκατάλειψη, μπορούν να έχουν κάποια βαρύτητα στην περίπτωση διεκδίκησης διατροφής, δεν επηρεάζονται όμως ούτε το δικαίωμα συμμετοχής στα αποκτήματα, ούτε το δικαίωμα της επικοινωνίας με τα τέκνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου