5 Μαρτίου 2012

"Διαζύγιο και Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων: προϋποθέσεις απαλλαγής λόγω πρώτης κατοικίας" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 1078/1980 συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα κατοικίας ή οικοπέδου από έγγαμο ή ενήλικο άγαμο απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, εφόσον ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτισίματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες.

Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται και κατά την αγορά κατά πλήρη κυριότητα ολόκληρου του ακινήτου και από τους δύο συζύγους. Επίσης με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ίδιο νόμο (1078/1980), η απαλλαγή του έγγαμου, δηλαδή 250.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, παρέχεται και:
 
α) στο χήρο ή διαζευγμένο που έχει την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της οικογένειας,
β) στην άγαμη μητέρα ανηλίκων τέκνων ή στον εξ αναγνωρίσεως πατέρα, εφόσον του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων,

Σε περίπτωση διάστασης, απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) λόγω πρώτης κατοικίας μπορεί να τύχει ο σύζυγος που βρίσκεται σε διάσταση και έχει καταθέσει αίτηση ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον προ έξι μηνών από το χρόνο της αγοράς του ακινήτου. Αν όμως τελικά δεν λυθεί ο γάμος με διαζύγιο μέσα σε πέντε έτη από την αγορά του ακινήτου, γιατί για παράδειγμα το μετανιώσουν οι σύζυγοι και δεν χωρίσουν, αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή από το φόρο και πρέπει αυτός (ο φόρος)  να καταβληθεί.  Κρίσιμος είναι ο χρόνος συντάξεως του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου και όχι υποβολής των δικαιολογητικών. Συνεπώς ορθά απορρίπτεται  σιωπηρώς από τη φορολογική αρχή (αρμόδια ΔΟΥ) το αίτημα πολίτη για απαλλαγή από το φόρο, διότι κατά το χρόνο συντάξεως του συμβολαίου αγοράς ακινήτου δεν είχε λυθεί ο γάμος του.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου