5 Μαρτίου 2012

"Η έννοια της (διετούς) διάστασης των συζύγων ως λόγος διαζυγίου" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή

Διάσταση μεταξύ συζύγων είναι η κατάσταση κατά την οποίαν οι σύζυγοι απομακρύνονται φυσικώς και ψυχικώς μεταξύ τους, με τη θέληση να
μην έχουν πλέον κοινωνία βίου, ανεξάρτητα από το εάν η απομάκρυνση αυτή, ως πραγματικό γεγονός, είναι αποτέλεσμα είτε της πρωτοβουλίας του ενός από τους συζύγους είτε και των δύο και ανεξάρτητα από το εάν διαμένουν στην ίδια κατοικία αλλά υπό καθεστώς χωρισμού από τραπέζης και κοίτης. Η υποκειμενική πρόθεση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (ψυχικό στοιχείο) που δεν αφορά υποχρεωτικά τον/την σύζυγο που ασκεί την αγωγή διαζυγίου (ενάγοντα/ενάγουσα) ή μπορεί να αφορά και τους δύο, δεν αρκεί να αποτελεί ενδόμυχη διάθεση ή επιθυμία, αλλά πρέπει να εκδηλώνεται και εξωτερικά. Για να διευκολυνθεί η προσπάθεια αποκατάστασης των συζυγικών σχέσεων, δεν θεωρείται ότι παρεμποδίζουν τη συμπλήρωση του χρόνου της διετούς διάστασης ως λόγο ισχυρού κλονισμού του έγγαμου βίου οι μικρές διακοπές της διάστασης που γίνονται προς επίτευξη της αποκατάστασης, παρά το ότι, στην περίπτωση αυτή, ελλείπει η πρόθεση διακοπής της συμβίωσης. Η διάσταση δεν αναιρείται, πολύ περισσότερο, από τυχόν επισκέψεις της οικογενειακής στέγης και από μέρους του απομακρυθέντος από αυτή συζύγου, προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για προβλήματα που απασχολούν τόσο τη σύζυγο όσο και τα παιδιά που διαμένουν με αυτή εάν δεν αναιρείται η σταθερή πρόθεση διάστασης του συζυγικού δεσμού, και εξακολουθεί να υπάρχει από της πλευράς τουλάχιστον του ενός συζύγου. Τα όποια διακοπτικά της ψυχικής και σωματικής απομάκρυνσης περιστατικά, που τυχόν επικαλείται ο εναγόμενος, στην περίπτωση αγωγής διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης, τείνουν σε αποδυνάμωση της έννοιας της διάστασης, που αποτελεί στοιχείο της βάσης της αγωγής και συνιστούν άρνηση αν δε, κατά το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας προκύψουν τέτοια διακοπτικά περιστατικά, εκτιμώνται ανελέγκτως από το δικαστήριο αν αναιρούν ή όχι το στοιχείο της διάστασης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου