8 Αυγούστου 2011

"Διαζύγιο και προϋποθέσεις αξίωσης διατροφής του άπορου συζύγου κατά του άλλου" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή

Μετά την λύση του γάμου με διαζύγιο, προϋπόθεση για διατροφη πρώην συζυγου είναι,
μεταξύ άλλων, η απορία του, δηλαδή,  η αδυναμία του να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματα και την περιουσία του. Ενώ ως ευπορία του υποχρέου προς διατροφή, που δεν σημαίνει κάποιον ιδιαίτερο πλούτο, νοείται η δυνατότητά του να παρέχει διατροφή, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δική του.Για να κριθεί αν υπάρχει ή όχι απορία ή ευπορία πρέπει να εξαντλούνται προηγουμένως όλες οι οικονομικές δυνατότητες που παρέχονται στο δικαιούχο της διατροφής και τον υπόχρεο προς διατροφή, αντίστοιχα τα εισοδήματα και η περιουσία τους, ακόμη και αν η τελευταία αποτελείται από μη προσοδοφόρα στοιχεία, οπότε πρέπει αυτά να εκποιηθούν. 

Παράδειγμα:
Χωρισμένη μητέρα 4 παιδιών που διαθέτει την κατωτέρω ακίνητη περιουσία:
α) ένα οικοπέδο εκτάσεως πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου πόλεως, μετά της επί αυτού διώροφης οικοδομής με σοφίτα, την οποίαν χρησιμοποιεί ως κατοικία της ίδιας και των τεσσάρων (4) τέκνων της που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, αλλά και της μητέρα της και 
β) ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως χιλίων εξακοσίων 1.600 τετραγωνικών μέτρων

Ερώτημα: δικαιούται διατροφή η ίδια;

Απάντηση: Έχει κριθεί από τα δικαστήρια ότι δικαιούται ως διατροφή το ποσό των 290 ευρώ μηνιαίως, επειδή η ανωτέρω οικοδομή, στην οποία διαμένει η ίδια, έχει αναγερθεί σε ζώνη μικρής αντικειμενικής αξίας και σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή και παρουσιάζει κατασκευαστικές ελλείψεις και ατέλειες και ως εκ τούτου η αξία της, δεν ξεπερνούσε το συνολικό ποσό των εξήντα 60.000 ευρώ. Αντιθέτως, το αγροτεμάχιο, εκτάσεως 1.600 τετραγωνικών μέτρων, είναι άγονο και δεν της αποδίδει οποιοδήποτε εισόδημα, η δε αξία του είναι μηδαμινή. Έτσι άν η περισουσία της πουληθεί δεν επαρκεί για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών, αφού, αν εκποιηθεί (πουληθεί) η ως άνω κατοικία, η ίδια και τα τέκνα της θα αναγκασθούν να μισθώσουν άλλη κατοικία για τις ανάγκες της στεγάσεώς τους. Συνεπώς συντρέχει το στοιχείο της απορίας της συζύγου και ο πρώην σύζυγός της θα της καταβάλλει ως μηνιαία διατροφή το ποσό των 290 ευρώ για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου