5 Αυγούστου 2011

"Επιμέλεια τέκνων - Ρύθμιση γονικής μέριμνας" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή

Η ρύθμιση της γονικής μέριμνας είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί τους
συζύγους που σκέφτονται το διαζυγιο. Κατά τη διάρκεια του γάμου, η γονική μέριμνα ανήκει ασκείται από τους γονείς από κοινού. Στην άσκηση της γονικης μεριμνας περιλαμβάνεται η επιμέλεια του τέκνου, η διοίκηση της περιουσίας του καθώς και η εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

Σε περίπτωση διαζυγίου, προκύπτον ζητήματα σχετικά με τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικης μεριμνας συνήθως ανατίθεται στον ένα από τους δύο γονείς, ο οποίος θεωρείται καταλληλότερος προς τούτο από το δικαστήριο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων καταλληλότερη κρίνεται η μητέρα. Στην περίπτωση όπου οι γονείς συμφωνούν να συνεχίσουν να ασκείται από κοινού η γονική μέριμνα παρά το διαζύγιο, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσουν να ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, εφόσον συμφωνούν και ως προς τον τόπο διαμονής των τέκνων. Ακόμη, το δικαστήριο μπορεί να κατανείμει τη γονική μέριμνα μεταξύ των γονέων.

Το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο το δικαστήριο αποφασίζει για την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας είναι το συμφέρον του τέκνου. Έτσι το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τα αδέλφια του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες των γονέων του τεκνου σχετικά με την επιμελεια και τη διοίκηση της περιουσίας του. Το δικαστήριο οφείλει να συνεκτιμήσει τους ψυχικούς δεσμούς του τέκνου με τον καθένα από τους γονείς του, όσο και με τα αδέλφια του, αλλά και με άλλα πρόσωπα όπως με τους παππούδες ή με ορισμένο περιβάλλον, όπως το σχολείο, η γειτονιά και οι φίλοι.

Στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου οι γονείς οφείλουν να συμφωνούν και ως προς την άσκηση της γονικής μέριμνας. Έτσι οι γονείς καταθέτουν έγγραφη συμφωνία με την οποία ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων και η επικοινωνία με αυτά. Η συμφωνία αυτή επικυρώνεται από το δικαστήριο και ρυθμίζει την άσκηση της γονικής μέριμνας. Η εν λόγω συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί στο μέλλον αν οι συνθήκες αλλάξουν.

Ο γονέας στον οποίο ανατίθεται η γονική μέριμνα καθορίζει και τον τόπο της διαμονής του τέκνου. Ο άλλος γονέας όμως διατηρεί το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο. Δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο έχουν και ο παππούς και η γιαγιά του γονέα που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα.

Εκτός από την άσκηση σχετικής αγωγής για την ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας και της επικοινωνίας με το τέκνο, είναι δυνατή και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση των σχέσεων γονέα-τέκνου.

Γεώργιος Γκαντής
Δικηγόρος
http://e-attorney.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου