20 Μαΐου 2015

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Σύμφωνα με το νόμο 4055/2012 για το συναινετικο διαζυγιο χρειάζεται να κατατεθεί αίτηση συναινετικού διαζυγίου και στη συνέχεια να γίνει μία και μόνο συζήτηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατόπιν της οποίας εκδίδεται η δικαστική απόφαση λύσης του γάμου.  


Με τη νέα αυτή διαδικασία, μειώνεται και ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας του γάμου, που απαιτείται προκειμένου οι σύζυγοι να μπορούν να αιτηθούν συναινετικό διαζύγιο, από έναν χρόνο σε έξι μήνες.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος με συναινετικο διαζυγιο χρειάζεται, εκτός από τη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου και έγγραφη συμφωνία των συζύγων με την οποία να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων καθώς και η επικοινωνία με αυτά.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου είναι τα παρακάτω:
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Επικυρωμένα αντίγραφα των ταυτοτήτων
  • Έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου (συντάσσεται από τον δικηγόρο).
  • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους καθώς και έγγραφη συμφωνία που να ρυθμίζει την επιμέλεια, την επικοινωνία και (προαιρετικά) τη διατροφή τους (συντάσσεται από τον δικηγόρο).
  • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παραστούν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο. 
Για τις προϋποθέσεις έκδοσης συναινετικου διαζυγιου μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικα και προηγούμενο άρθρο με τιτλο «Συναινετικο διαζυγιο νεος νομος (εξπρες - express διαζυγιο)».

Γεώργιος Γκαντής
     Δικηγόρος
Καλαποθάκη 20
Θεσσαλονίκη
2310271068

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου