30 Αυγούστου 2012

"Διατροφη ενηλικου τεκνου" του Δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή

Η υποχρέωση των γονέων για διατροφή του τέκνου τους δεν διαρκεί μόνον μέχρι την ενηλικίωσή του, αλλά οι γονείς υποχρεούνται να διατρέφουν και το ενήλικο παδί τους, όταν το παιδί δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες ενόψει και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του.


Προϋπόθεση της διατροφικής αξίωσης, είναι η αδυναμία του τέκνου προς εξασφάλιση διατροφής ανάλογης με τις συνθήκες της ζωής του, δηλαδή ανικανότητά του προς κάλυψη από το ίδιο των βιοτικών του αναγκών και αυτό γιατί υπάρχει αδυναμία διατροφής:

α) από την περιουσία του, είτε γιατί είναι ασήμαντη είτε γιατί είναι απρόσοδη είτε γιατί δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί, ή

β) από εργασία η οποία να είναι όμως κατάλληλη για την ηλικία του, δηλαδή εκείνη που προσαρμόζεται στις σωματικές του δυνάμεις, την κατάσταση της υγείας του, τις βιοτικές συνθήκες (διάφορες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη της στρατεύσεώς του) σε σχέση και με τις ανάγκες της εκπαίδευσης που υπάρχουν και η κάλυψη των οποίων αποκλείει κάθε μορφή εργασίας ή απασχόλησης.

Κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο πρέπεινα υπάρχει η απορία, είναι εκείνος κατά τον οποίο ζητείται η διατροφή και να υφίσταται εξακολουθητικώς για όλο το χρονικό διάστημα που αφορά την διατροφή. Η διατροφή αυτή του ενηλικου τέκνου βαρύνει και τους δύο γονείς από κοινού, καθέναν όμως ανάλογα με τις δυνάμεις του και μάλιστα όχι μόνον όταν υφίσταται ο γάμος των γονέων του αλλά και μετά την εκδοση διαζυγιου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου