15 Μαΐου 2012

"Δικαίωμα πληροφόρησης της οικονομικής κατάστασης των συζύγων σε υποθέσεις διατροφής – φορολογικό απόρρητο" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή


Ο εισαγγελέας δικαιούται να παραγγέλλει την παράδοση εγγράφων ή την χορήγηση αντιγράφων από την αρμόδια εφορία, εφόσον αυτό ζητηθεί από πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον.


Το φορολογικό απόρρητο καθιερώνεται με την διάταξη του άρθρου 85 του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν. 2238/1994), σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η γνωστοποίηση σε τρίτον στοιχείων που σχετίζονται με την εν γένει οικονομική δραστηριότητα των φορολογουμένων. Η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου συνιστά τόσο πειθαρχικό όσο και ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο, αντιστοίχως, κατά τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου αλλά και κατά την διάταξη του άρθρου 259 του ποινικού κώδικα περί παραβάσεως καθήκοντος. Το φορολογικό απόρρητο όμως κάμπτεται όταν συντρέχει κάποια από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου περιπτώσεις, μεταξύ δε αυτών συγκαταλέγεται και η κατ’ άρθρο 1445 του αστικού κώδικα υποχρέωση χορηγήσεως στοιχείων των πρώην συζύγων σχετικά με την περιουσία και τα εισοδήματά τους, προκειμένου να καθορισθεί το ύψος της διατροφής, περίπτωση η οποία μνημονεύεται και στην διάταξη του άρθρου 51 παρ. 7 του Ν. 3842/2010 ως εξαίρεση στο απόρρητο της έντυπης δηλώσεως Ε9. Περαιτέρω, βάσει σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρ. 1445 ΑΚ, η αρμόδια οικονομική υπηρεσία (ΔΥΟ) χορηγεί πιστοποιητικό για τα δηλωθέντα εισοδήματα.  Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση όπου, κατά τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου, τίθεται ζήτημα αξίωσης διατροφής, είτε επί διατροφής μεταξύ των εν διαστάσει συζύγων είτε μετά το διαζύγιο αλλά και για την διατροφή των τέκνων. Η νομική υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών σχετικά με την περιουσία ή τα εισοδήματα βαρύνει τόσο τον υπόχρεο όσο και τον δικαιούχο της διατροφής, και μάλιστα αναφορικά τόσο με τον αρχικό υπολογισμό της όσο και την κεφαλαιοποίηση ή την μεταγενέστερη μεταβολή της.  Όταν οι επίμαχες οικονομικές πληροφορίες πρόκειται να ληφθούν από τον εργοδότη, την αρμόδια υπηρεσία ή τον αρμόδιο οικονομικό έφορο, η αίτηση του συζύγου διαβιβάζεται μέσω του εισαγγελέως, ο οποίος αρκείται σε τυπικό και όχι ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητάς της, δηλαδή απλά στο εάν ο αιτών ή η αιτούσα είναι σύζυγος.  

Γεώργιος Γκαντής
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

1 σχόλιο:

  1. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά.Μπορείτε να μου πείτε αν σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι ο πρώην σύζυγος έχει χρήματα στο εξωτερικό γίνεται να ζητήσουμε την άρση του τραπεζικού του απορρήτου;Υπόψιν ότι αρνείται την καταβολή της διατροφής των παιδιών λόγω οικονομικής αδυναμίας θέτοντας σε κίνδυνο πλέον την διαβίωση και τις σπουδές τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή